"جولی جنتر" وزیر امور زنان کابینه نیوزیلند، با دوچرخه برای زایمان نخستین فرزندش به بیمارستان رفت و عکس خود را به همراه دوچرخه در اینستاگرام خود منتشر کرده است.

این وزیر نیوزیلندی از حزب سبز که طرفدار سرسخت دوچرخه است، یک دوچرخه برقی دارد و با آن تردد می‌کند.

او گفته است بهتر بود برای زایمان راحت در هفته‌های آخر بارداری دوچرخه سواری بیشتری می‌کرد.

این وزیر نیوزیلندی زیر عکس خود نوشته: پس از زایمان باید یک صندلی مخصوص برای بچه‌اش در دوچرخه برقی خود تعبیه کند.

این وزیر نیوزیلندی 3 هفته از دولت مرخصی زایمان گرفته است.

پیشتر در ماه ژوئن سال جاری نیز " جاسیندا آردرن" نخست وزیر 37 ساله نیوزیلند زایمان کرد و زایمان او بسیار خبرساز شد.

وزیر امور زنان کابینه نیوزیلند با دوچرخه به زایمان رفت

زایمانی دیگر در کابینه نیوزیلند (+عکس)

زایمانی دیگر در کابینه نیوزیلند (+عکس)

جسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند پس از زایمان در کنار شریک زندگی اش

زایمانی دیگر در کابینه نیوزیلند (+عکس)