محمد جواد ظریف عصر دوشنبه در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در باره مذاکره با اروپایی ها ، افزود: اروپایی ها در خصوص برجام چند اقدام مثل قانون انسداد، اجازه دادن به بانک سرمایه گذاری اروپا برای تامین مالی و یا تشویق شرکت های کوچک و متوسط برای کار با ایران همکاری کرده اند.

وی ادامه داد: اما این که این اقدامات به نتیجه منجر شود لازم است که اروپایی ها آمادگی این را داشته باشند که هم منافع خود در قبال ایران ، منطقه و نظم جهانی را در نظر بگیرند که آمریکایی ها نتوانند دیدگاه خود را به دیگران تحمیل کنند در واقع حاضر باشند ، هزینه کنند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که هیچ منفعتی در دنیا بدون هزینه بدست نمی آید ، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای این که نشان دهد اجماع امنیتی دروغین که آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی توانسته بودند علیه کشورمان درست کنند، این اجماع را از بین ببرد و به نتایج بسیار بزرگی برسد. 

ظریف افزود : برجام توانست فضای امنیتی علیه ایران را به یک فضای انزوا علیه قانون شکنان آمریکایی در دولت جدید تبدیل کند بنابراین اروپایی ها برای اینکه بتوانند منافع درازمدت شان را تضمین کنند باید آمادگی این هزینه را داشته باشند. 

وی بار دیگر یادآور شد : اروپایی ها در اعلام موضع خوب جلو آمدند اما برای این که هزینه کنند نیاز به تصمیم گیری دارند که این تصمیمات وقت محدود دارد و نمی توانند همیشه منتظر زمان باشند. 

وزیر امور خارجه کشورمان در باره اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفت: جان بولتون حرف هایی زده است که هیچ مبنایی ندارد و در واقع آرزوهایی را مطرح کرده است که البته در جایی که بوده توقع می رود این آرزوها را با صدای بلندتری مطرح کند.

ظریف افزود: او و دولت آمریکا بهتر است که واقعیت های منطقه ، نتایج سیاست های گذشته و فشارهایی که به ایران آورده اند را ببینند که آیا با این فشارها توانستند کاری پیش ببرند ، جز این که مضیقه برای مردم ایجاد کنند. 

وی ادامه داد : به لطف الهی دولت توانسته با موفقیت در گذشته از فشارها عبور کند ، الان هم که اجماع جامعه بین المللی علیه آمریکا است، می تواند از فشارها عبور کند.

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان این که بیشتر تلاش آمریکا ایجاد جنگ روانی است ، گفت: آمریکایی ها تلاش می کنند که هم در ایران و هم در دنیا فضای روانی ایجاد کنند و ما باید با هوشیاری از آن عبور کنیم. 

ظریف افزود: آمریکا در دنیا منزوی است و این را همه بدانیم که آنها در حال دست و پا زدن هستند؛ قلدری می کنند و از تک تک امکاناتشان برای این که بتوانند انزوای خود را جبران کنند، استفاده می کنند؛ اما حتما در این زمینه ناموفق خواهند بود. 

وی یادآور شد: دولت از فشارهایی که به مردم می آید اطلاع دارد بنابراین همه توان خود را هم برای حل مشکلات به کار می برد، ممکن است کاستی هایی بوده که حتما بوده است اما همه توان خود را به کار می برد. 

وزیر امورخارجه افزود: ما داریم برای شرایطی آماده می شویم که بتوانیم فشارهای آمریکا را خنثی کنیم و امیدواریم که این فشارها را بتوانیم با کمترین هزینه برای مردم ایران خنثی کنیم و سربلندی وعزت مردم را به دنبال داشته باشد.

وی درباره برنامه ها و عملکرد سفرا برای خنثی کردن برنامه های آمریکا ، گفت: ایران و آمریکا دو روش متفاوت دارند. آمریکا کشوری است که با فشار و قلدری در دنیا عمل می کند اما ما کشوری قانونمندی هستیم و از طریق روابط قانونمند عمل می کنیم.

ظریف افزود : همه بنگاه های اقتصادی اعلام می کنند که آمریکایی ها از طریق اعمال فشارهای غیرقانونی و غیرمتمدنانه سیاست هایشان را دنبال می کنند.

وزیر امورخارجه کشورمان با بیان این که آمریکایی ها وارد حوزه ای شده اند که امکان موفقیت درازمدت را ندارد، یادآور شد : ما قبل از آمریکا کمیته ویژه ای را در شورای عالی امنیت ملی برای مبارزه با اقدامات آنها تشکیل داده بودیم که به خوبی عمل کرده است و نشانه آن هم این است که آمریکایی ها یکسال و نیم تلاش کرده اند ایران را مجبور به خارج شدن از برجام کنند تا روشی برای توجیه کردن کارهایشان داشته باشند که نهایتا نتوانستند و مجبور شدند علیرغم سیاست های اولیه شان یکجانبه از برجام خارج شده و در مقابل جامعه جهانی قرار گیرند. 

ظریف گفت: برای مقابله با تحریم ها طراحی ها و برنامه ریزی ها شده است و از طرفی در حوزه اقتصادی هم برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته شده است. 

وی افزود: می دانیم فشارهایی به مردم وارد شده است اما این فشارها برای آماده سازی بوده تا بتوانیم از مرحله سخت عبور کنیم. 

وزیر امورخارجه کشورمان ادامه داد : دولت این وظیفه را دارد که تلاش بیشتری برای حل مشکلات کند و من می دانم همکاران من در بخش اقتصادی دولت تمام توان و تلاش خود را برای عبور از این مرحله به کار می برند، بنابراین آنچه که آمریکایی ها انجام دادند فقط و فقط ایجاد یک فضای روانی است که این کار را در همه جا با قلدری و با زور انجام می دهند.

ظریف تاکید کرد : سفرای ما فعال هستند و با کشورهای دیگر همکاری می کنیم و نتیجه آن را هم می بینیم. به غیر از چند کشور تابع آمریکا و رژیم صهیونیستی نامشروع در منطقه هیچ کشوری در دنیا از آمریکا حمایت نکرده است بنابراین نشان می دهد علیرغم همه سر و صداهایی که آنها کردند این سیاست خارجی ما بود که موفق بوده است و سیاست خارجی آنها شکست خورده است.