وی که با حجاب کامل و حتی با پوشش روبنده در این مراسم که در کاخ ایوان صدر برگزار شد حضور داشت گفت: امروز روزی برای شادی پاکستانی‌ها است.

وی افزود: گفت: الگویی در دولت که از هرگونه پروتکل غیرضروری عاری و آزاد باشد، رفاه مردم را تضمین خواهد کرد.

بشری بی بی گفت: من برای آنکه امروز تبدیل به واقعیت شود تا پاکستانی‌ها آینده‌ای بهتر داشته باشند، دعا کردم.

عکس/ پوشش همسر عمران نخست وزیر پاکستان در مراسم تحلیف

عکس/ پوشش همسر عمران نخست وزیر پاکستان در مراسم تحلیف

عکس/ پوشش همسر عمران نخست وزیر پاکستان در مراسم تحلیف

عکس/ پوشش همسر عمران نخست وزیر پاکستان در مراسم تحلیف

عکس/ پوشش همسر عمران نخست وزیر پاکستان در مراسم تحلیف