«زیگمار گابریل» وزیر خارجه سابق آلمان در گفتگویی با تاکید بر لزوم تعامل با ترکیه در خصوص بحران اخیر این کشور اظهار داشت: باید به دنبال راهکاری برای ترغیب ترکیه به منظور تعامل با غرب باشیم.

وی با بیان این که بحران ترکیه نه تنها برای آلمان که برای اروپا می تواند خطر آفرین باشد، افزود: اروپا باید سیگنال هایی را به ترکیه مبنی بر عدم موافقت با سیاست های اقتصادی آمریکا علیه این کشور نشان دهد.

گابریل در بخش دیگری از این گفتگو خاطرنشان کرد: من مدت ها قبل به این نکته اذعان داشتم که ترکیه نیز مانند ایران و کره شمالی می تواند قابلیت برخورداری از فعالیت هسته ای را داشته باشد.

وزیر خارجه سابق آلمان همچنین گفت: آلمان در شرایط کنونی باید به دور از جنجال سازی های اردوغان چراغ سبز حمایت های خود را به ترکیه نشان دهد.

از سوی دیگر نیز سیاستمداران دموکرات مسیحی آلمان خواستار حمایتهای اقتصادی برلین از آنکارا شده اند.