آسوشیتپدرس گزارش داد، مهرین فاروقی، از سناتورهای حزب سبزها در مراسمی در کانبرا به صورت رسمی جانشین رقیبش "لی ریانون" در مجلس سنای استرالیا شد.

پارلمان استرالیا از دو بخش مجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل شده است.

این درحالی است که سناتور فریزر آنینگ، از حزب کاتر استرالیا اخیرا در سخنانی که به شدت محکوم شد، خواسته بود تا از ورود مسلمانان به کشور بعنوان مهاجر ممانعت به عمل آید.

وی امروز (دوشنبه) با همکار جدید خود خانم مهرین فاروقی دست داد و ورود وی را به پارلمان تبریک گفت.

فاروقی در سال ۱۹۹۲ از پاکستان به استرالیا مهاجرت کرده و از ۲۰۱۳ نماینده حزب سبزها در مجلس ایالتی نیوساوس ولز است.

پنی وونگ، رهبر حزب کارگر در سنا به فاروقی گفت:‌ پس از سخنرانی اخیر درباره ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان به استرالیا، اینکه شما اینجایید خیلی خوب است.