سفارت آمریکا در آنکارا صبح امروز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، ساعت ۵ صبح به وقت محلی از داخل یک خودرو سفید رنگ با یک کلت کمری ۵ گلوله به سمت کابین پلیس مقابل سفارت شلیک شده و ضاربان فرار کرده‌اند.

یکی از گلوله‌ها به شیشه کابین برخورد کرده اما کسی کشته یا مجروح نشده است.

پلیس کل شهر را برای یافتن ضاربان تحت نظر گرفته است.