در این مراسم چهره‌هایی همچون ابراهیم حاتمی‌کیا،مهدی فرجی،داریوش فرهنگ،مریلا زارعی،حسام‌الدین نواب صفوی،ابراهیم داروغه‌زاده،فخرالدین صدیق شریف،امیرعلی دانایی،محمود گبرلو،رضاپورحسین و منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما و ... حضور دارند.

قرار است پیکر مرحوم ضیاء الدین دری برای تدفین به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) بدرقه شود.