آن‌ها همچنین به روشنی می‌دانند که هرکس (نه لزوماً قالیباف) با تفکر جهادی بر سکانداری امور قرار بگیرد، همین مشکلات روزمره فعلی نیز تمام خواهند شد و فضای روانی کشور از تنش دور می‌شود، اما اینکه چرا این دو اصل واضح که قید «انتفاع مردم» نیز در آن محرز و مشخص است، نزد دولت و اصلاح‌طلبان به مسلخ برده و فدای مخالفت‌های آن‌ها با موجودیتی به نام «محمدباقر قالیباف» می‌شود، جای سؤال و تأمل دارد.


این در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند علت این مخالفت برخی چهره‌های خاص با کسی مثل قالیباف آن است که اگر تفکر مدیریت جهادی بر دولت حاکم شود، دیگر هیچ جایی برای سیاست‌بازی و فراهم آوردن بهانه‌هایی برای صحبت کردن از «فردای براندازی» وجود نخواهد داشت، چون عمده مشکلات کشور با مدیریت جهادی رفع می‌شود. از طرفی آن‌ها بهانه دمیدن در بوق مذاکره با امریکا را هم در صورت حل مشکلات کشور از دست خواهند داد.