این روزنامه نوشته بود که دونالد مک‌گان وکیل کاخ سفید در نه ماه گذشته سه بار به عنوان شاهد داوطلبانه به سوال‌های رابرت مولر بازرس ویژه پرونده مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاسخ داده چرا که بیم داشته به ممانعت از اجرای عدالت متهم شود.

رئیس جمهور آمریکا در توئیتر گزارش نیویورک را جعلی خواند و نوشت که او خودش به  مک‌گان و دیگران اجازه پاسخ‌گویی به سوالات رابرت مولر را داده نه اینکه او داوطلبانه این کار را کرده باشد.

منبع: بی‌بی‌سی