سناتور «ولادیمیر جباروف» با بیان این مطلب گفت: روسیه آماده مقابله با تحریم هایی است که به ناچار بر ما تحمیل می شود و موضوع در مجلس این کشور نیز درحال بررسی است.

معاون اول کمیسیون امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه افزود: با وجود اقدام های آمریکا، طرح خط لوله جریان شمالی ۲ اجرا خواهد شد.

رهبران روسیه وآلمان دیروز در خصوص طرح انتقال گاز به آلمان گفت وگو کردند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که خط لوله گاز جریان شمالی ۲ امکان ترانزیت گاز از اوکراین را از بین نمی برد و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز موافقت کرد که از این طرح باید دفاع کرد. 

به گزارش ایرنا، خط لوله جریان شمالی ۲ برای انتقال سالانه ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز روسیه از طریق دریای بالتیک به آلمان برنامه ریزی شده و بخشی از برنامه شرکت گازپروم برای برون رفت روسیه از مسیر کنونی اوکراین برای گاز رسانی به اروپا است.

فاز نخست این خط لوله به آلمان که یک هزار و ۲۲۲ کیلومتر است، سال ۲۰۱۱ به بهره برداری رسید و سالانه بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز روسیه را به این کشور اروپایی منتقل می کند.

هزینه ساخت مرحله دوم این خط لوله حدود هفت میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برآورد شده است که گازپروم و چند شرکت اروپایی دیگر اعتبار مالی آن را تامین می کنند.

آمریکا با اجرای این طرح مخالفت می کند و هشدار داده است که شرکت هایی که در آن مشارکت دارند را تحریم خواهد کرد.