محمد مهدی طهرانچی عصر امروز در جلسه معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: تغییر ریاست این دانشگاه، تغییری روشی بود و معاونین این دانشگاه همه افرادی هستند که به بهترین وجه انتخاب شده اند و با توان و قوت گذشته، کار خود را ادامه می دهند.

وی افزود: در خصوص روسای استانی این دانشگاه نیز اگر این افراد براساس برنامه ها فعالیت کنند به کار خود ادامه خواهند داد.

طهرانچی ادامه داد: در صورتی که روسای استانی براساس برنامه ها، فعالیت نکنند ممکن است تغییراتی برای این موضوع لازم باشد.

سرپرست دانشگاه آزاد درباره روسای دو واحد دانشگاه آزاد نیز تصریح کرد: به زودی روسای واحدهای علوم تحقیقات و استان تهران این دانشگاه تعیین خواهند شد.