محمود حاجی یوسفی پوراظهار کرد: صادرات چهار ماهه نخست سال جاری به پاکستان ٣٧٧ میلیون دلار بوده که نسبت به ۲۲۷ میلیون دلار صادرات سال گذشته، نشان دهندۀ  رشد ٦٦ درصدی است.

وی افزود: طی این مدت شاهد رشد ۶۳۳ درصدی خرما و ۲۷۶ درصدی شکلات به پاکستان بودیم، که بر این اساس محصول خرما از ۱.۶ میلیون دلار صادرات در چهار ماهه نخست سال ۹۶ به بیش از ۱۲ میلیون دلار در چهارماهه نخست امسال رسیده و همچنین محصول شکلات نیز از ۲ میلیون دلار صادرات در سال ۹۶ به رقم ۷.۳ میلیون دلار در چهارماهه منتهی به تیر سال ۹۷ رسیده است.