سردار احمدعلی گودرزی گفت: به‌دنبال طرح شکایت اداره‌ی حقوقی یکی از دوایر شیراز در خصوص اختلاس یکی از کارمندان تحقیقات توسط کارآگاهان آگاهی آغاز شد.

وی گفت: ماموران آگاهی پی بردند که این کارمند به دلیل نقص در سرور حقوق و دستمزد، با ترفندی خاص مبلغ ۲۲ میلیارد ریال را طی چند مرحله برداشت و به حساب خود و همسرش واریز کرده است.

گودرزی با بیان اینکه کارمند متخلف به همراه همسرش دستگیر شده‌اند، گفت: متهمان در بازجویی فنی و تخصصی و مواجهه با ادله و مستندات پلیس به بزه‌ انتسابی اقرار کرده و بعد از تشکیل پرونده و ارجاع به مرجع قضایی، روانه زندان شدند.