حسن کامران در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: از اردیبهشت ماه درخواست تفحص از مجلس شورای اسلامی را داده ام ولی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ما را بازی می دهد. مجلس از دولت و وزرا سوال و استیضاح را مطرح می کند، اما مگر خود مجلس از حکومت جداست؟ما نباید هیچ ترسی از  تحقیق و تفحص داشته باشیم.

وی افزود: من به قراردادهای خارج از مناقصه مجلس اعتراض دارم، چه ایرادی دارد که تحقیق و تفحص از مجلس انجام شود موضوع تحقیق و تفحص از مجلس را در جلسه هیات رئیسه مطرح کنید.