لیست آپارتمان‌های موجود جهت خرید در منطقه ۲۱ تهران به شرح زیر است:

 

 

نرخ فروش آپارتمان در منطقه ۲۱ تهران چقدر است؟