بهرام پارسایی در تذکری شفاهی به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در پایان جلسه علنی امروز بیان کرد: اخیرا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ذهن مردم را مشوش کرده است. آیا در کنوانسیون فوق بر اصول مهم۷۷ و ۷۸ قانون اساسی تاکید شده است یا نه؟ ما شاهد هستیم که نمایندگان در سفرهای خارجی وزرا آن ها را همراهی می کنند که امر خوبی است اما لازم نیست. اما در این جلسه لازم بود که نماینده ای از کمیسیون امنیت ملی حضور داشته باشد. دلیل عدم توجه به این مهم چه بوده است؟

نماینده مردم شیراز در ادامه اظهار کرد: امضای این کنوانسیون در شرایط فعلی و فشارهای خارجی و تحریم های وضع شده که کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشته است جایز و منطقی به نظر نمی رسد. ملت ایران انتظار دارند در رگ دیپلمات های ما و هر کسی که در تصمیم گیری و صیانت از کشور نقش دارند خون آریوبرزن‌ها و باکری و همت ها جاری باشد.

پارسایی در پایان گفت: پیشنهاد می کنم اصل و ترجمه شده متن کنوانسیون رژیم حقوقی که موضوعی محرمانه نیست در اختیار رسانه ها و مردم قرار بگیرد تا از افزایش نگرانی در جامعه جلوگیری شود.