«بی قانون» امروز هم به برخی اظهارنظرات و خبرهای منتشرشده واکنش نشان داده است.

 

کنسرت همایون شجریان با سازهای جدید!