این دومین کتابی بود که در طول یک سال اخیر از این نویسنده ملحد صهیونیست در ایران به چاپ می‌رسید. کتاب اول را سال گذشته دو ناشر به طور همزمان چاپ کردند.

همچنین در یکی دو سال اخیر، دو کتاب از نویسندگان ملحد و ضددین آمریکایی توسط دو ناشر منتشر شده بود.

البته جلوی یکی از این کتاب‌ها گرفته شد، اما فایل دانلود آن از اینترنت سردرآورد تا اینکه در سال ۱۳۹۶ مجددا مجوز چاپ این کتاب صادر شد. این ماجرا به همین جا ختم نگردید و به فاصله کمی از انتشار کتاب مذکور، ناشر آن اجازه پیدا کرد ترجمه کتاب قبلی نویسنده آن را هم منتشر کند.

انتشار کتاب‌هایی علیه باور به خدای متعال و دین، خلاف قانون نشر کتاب است. در اولین فراز از بند الف ماده چهار مصوبه اصلاحی «اهداف و سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان حدود قانونی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح مورد توجه قرار دهد، به عنوان اولین مصداق ‌اشاعه «لاابالی‌گری فکری و اخلال در حقوق عمومی»، جلوگیری و ممانعت از «تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری» است. آیا کتاب‌های یاد شده در بالا، مصداقی از این ماده قانونی نیستند؟!

انتشار و توزیع این کتاب‌ها که البته شمارگان اندکی دارند و استقبالی در پی نداشته‌اند، ناشی از ضعف نظارت و کم‌توجهی نهادهای مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.