مهراب قاسم‌خانی در اینستاگرام نوشت: «نه کارى به تهدید واضح معنى شعر دارم، نه به بوى اعترافى که ازش به مشام میرسه، نه حتى به نوشته روى چوب پلاکارد که نشون میده یه جریان فکرى سازمان یافته پشتشه... مشکلم اینه که واقعاً این عزیزان بعد از مراسم این پلاکاردا رو میپیچوندن میبردن خونه؟ آخه پلاکارد به چه درد آدم میخوره تو خونه؟

حالا اصلاً گیریم که این عزیزان به هر دلیلى نیاز به پلاکارد داشتن. اون سازمانى که اینا رو حمایت و پشتیبانى کرده چرا آبروریزى میکنه؟ دو تا تیکه چوب و یه ورق کاغذه دیگه... جریان مخوف فکرى که اینقدر خسیس نمیشه.»

مهراب قاسم‌خانی