مصطفی محبی روز شنبه در نشست خبری تشریح اقدامات این اداره کل در چهار ماهه نخست امسال گفت: در این مدت ۲۵۷ مددجو با کمک ستاد دیه آزاد شدند که ۱۵ نفر آنها از بانوان بودند.

او ادامه داد: در این مدت چهار ماه، هزار و ۸۵۵ مورد مشمول عفو داشتیم که به مراجع مختلف اعلام کردیم و هفت هزار و ۳۰۰ مورد مرخصی از سوی قضات داده شد.

به گفته او، ۴۳۵ مورد گذشت از شکات، ۲۵۱ مورد انتقال به زندان های خارج از استان، ۶۲۵ مورد آزادی مشروط و ۲ هزار و ۹۱۰ مورد اعطای مرخصی منجر به آزادی از دیگر اقدامات اداره کل زندان های استان تهران در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بود. 

محبی گفت: در این مدت ۱۰ هزار جلد کتاب رایگان از محل فرهنگی گرفته و با کتاب های جدید بهینه سازی شد. با رایزنی انجام شده با وزارت ارشاد ۱۰ هزار جلد نشریه وارد زندان ها می شود.