محسن پورسیدآقایی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، در خصوص حذف برخی از افرادی که به نام خبرنگاری طرح ترافیک خبرنگاری دریافت کرده بودند، گفت:‌تعدادی از افراد که خبرنگار نبودند شناسایی و طرح آنها را حذف کرده ایم.

 

معاون شهردار تهران با بیان اینکه این افراد یا نقص مدارک داشتند و یا بر اساس شکایاتی که شده بود، اعلام کردند که این افراد خبرنگار نیستند، گفت: در نتیجه در یک کمیته‌ای که نماینده شهرداری تهران و اعضای شورا حضور داشتند به این موضوع رسیدگی و در نهایت ۳۳ یا ۳۴ نفر حذف شدند.

 

وی با اشاره به اینکه 2240 آرم طرح ترافیک بین خبرنگاران توزیع شده است، گفت: کل اعتراضات رسمی و غیررسمی که از این تعداد آرم توزیع‌شده صورت گرفت فقط 100 مورد بود که از بین موارد رسیدگی شده فقط به 33 مورد درست رسیدیم که طرح آنها نیز حذف شده است.

پورسیدآقایی ادامه داد: این افراد خبرنگار نبودند البته در رسانه کار می‌کردند که یا سمت معاون اجرایی،مدیر پشتیبانی و یا مدیران‌عامل رسانه‌ها بودند که آنها را حذف کرده‌ایم.

 

معاون شهردار تهران با بیان اینکه  در فضای مجازی اعلام کردند که منتقدان را حذف کرده ایم، گفت:‌در بین ۲۲۴۰ نفری که طرح دریافت کرده‌اند یعنی فقط یک خبرنگار منتقد بوده بقیه از ما تعریف می‌کردند؟ این طور نبوده که فرد منتقدی را از لیست طرح ترافیک خبرنگاری  حذف کنیم.