تصویری از خودروی دو میلیاردی در ایران

 

منبع:مشرق