دیدن این فیلم و شنیدن این سخنان، هر انسان با انصاف و مطلعی را به تعجب وامیدارد. اگر شرایط امروز جامعه ما قابل قبول نیست، این شرایط بحرانی نباید ما را وادار به نادیده گرفتن آنهمه خدمات نظام جمهوری اسلامی به این ملت و این کشور کند. اگر فقط خدمات بزرگ امام خمینی در منقرض ساختن رژیم وابسته و منحط شاهنشاهی، باز گرداندن استقلال به ایران و دادن روحیه اعتماد به نفس به مردم را در نظر بگیرید، باید اعتراف کنید که بی‌نظیرترین کارنامه را این روحانی بزرگ در تاریخ این کشور برجا گذاشته است. 

چگونه می‌توانید اصل تاسیس نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردمی، نقش مردم در تعیین سرنوشت خود با حضور در انتخابات، مقابله موفق با تهاجم نظامی قدرت‌های شرق و غرب و ارتجاع عرب با ابزار قرار دادن حزب بعث عراق، تامین زیرساخت‌های کشور در بدترین شرایط تحریم و فشارهای گوناگون قدرت‌های سلطه گر، ساختن آنهمه راه و پالایشگاه و نیروگاه و سد و مترو، آنهمه پیشرفت در پزشکی، صنایع، صنایع دفاعی، نانو، فعالیت‌های هسته‌ای و هزاران خدمت دیگر که در سخت‌ترین شرایط محاصره اقتصادی در این کشورصورت گرفت را نادیده گرفت و بگونه‌ای سخن بگوئید که گوئی هیچ کاری در این کشور در دوران ۴۰ ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشده است؟!

شما اگر فقط از دست دادن بحرین در زمان محمدرضا شاه به دستور انگلیس را که سرشار از نفت و گاز و مروارید است و از نظر موقعیت سوق الجیشی برای ایران اهمیت زیادی داشت را در کارنامه رژیم پهلوی در نظر بگیرید و آن را با حفاظت از وجب به وجب خاک ایران توسط نظام جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس مقایسه کنید به این نتیجه روشن خواهید رسید که این نظام کارنامه‌ای درخشان و سراسر افتخار دارد. سلسله‌های شاهی قبل از پهلوی نیز در کارنامه خود، غیر از جدا کردن بخش‌های وسیعی از خاک ایران و باز کردن پای استعمارگران به این کشور چیز دیگری ندارند.

امروز اگر سازمان‌های جاسوسی سیا و موساد با همراهی منافقین و سلطنت طلب‌های نیمه جان به کمک دلارهای نفتی آل سعود تلاش می‌کنند با تبلیغات بی‌سابقه خود چهره پرننگ و خیانت رضا شاه و پسرش را رنگ آمیزی کنند و آنها را با چهره‌ای دروغین به نسل جدید که از جنایات این پدر و پسر و ظلم‌هائی که به ملت ایران و دین و فرهنگ این مردم کردند بی‌خبرند معرفی کنند، چرا ما با منفی‌بافی‌ها و انکار خدمات درخشان نظام جمهوری اسلامی با آنها همراهی می‌کنیم؟

هر قدر می‌خواهید انتقاد منصفانه و سازنده بکنید ولی با نادیده گرفتن کارنامه درخشان نظام جمهوری اسلامی، با دشمنان این ملت و این نظام همراهی نکنید. شرایط سخت امروز هم خواهد گذشت و کسانی در فردای روشن این سرزمین رو سفید خواهند بود که هوشمندانه سخن بگویند و آگاهانه یا ناآگاهانه در زمین دشمن بازی نکنند.