بزرگمهر حسین پور نوشت: «یادش بخیر...این رو کشیدم بردم بهشون نشون دادم؛ تو دفتر باغ فردوس. اولش خیلی بدشون اومد...گفت من رو شبیه گاو کشیدی. گفتم بی ربطم نیست... شاید تداعی کننده فیلم گاو باشه بیشتر بدشون اومد! بعد گفت اینو الان یه پیرزن بزنه بالا سرش نصف شب بیدار بشه سکته نمی‌کنه؟ گفتم آخه چرا یه پیرزن که هر لحظه ممکنه سکته کنه باید این عکس شما رو بزنه بالا سرش...! هی میومدم درست کنم بدتر می‌شد! اما کم کم یه خورده گذشت خوششون اومد و تعریف کردن و گفتن من همیشه دوست داشتم کاریکاتورم کشیده بشه...اما راستش فکر نمی‌کردم اینقد وحشتناک بشم و کلی خندید...!یادش گرامی که قلب بزرگ و مهربانی داشت.

کاریکاتور عزت الله انتظامی