وزارت دفاع روسیه روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: «سرگئی شایگو» وزیر دفاع روسیه و «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه در خصوص مسائل مهم امنیت منطقه ای، اوضاع سوریه و همکاری های دوجانبه گفت وگو کردند.

دو طرف در این دیدار به حل مسائل انسانی سوریه از جمله بازگشت مهاجران سوری به کشور خود توجه خاص کردند.

علاوه بر آن در مذاکرات وزیران دفاع روسیه و ترکیه مسائل مربوط به همکاری های نظامی دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.

روسیه با ترکیه همکاری های نزدیکی در مساله سوریه دارد و این همکاری ها در راستای تعامل سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه برای حل مسائل سوریه در چارچوب مذاکرات آستانه جریان دارد.

روسیه در این چارچوب با ترکیه در نظارت بر آتش بس در سوریه و فعالیت محدوده های کاهش تنش در این کشور همکاری می کند.