انوشیروان محسنی بندپی درخصوص اتهامات مطرح شده علیه وی و وزارت کار در جلسه استیضاح علی ربیعی در مجلس گفت:‌ یکی از ویژگی‌های آقای ربیعی شفافیت در اقدامات و عملکردشان است. این مسئله مختص به خودشان هم نبود بلکه ایشان به همه مسئولان و دستگاه‌های تابعه وزارت کار نیز بر انضباط مالی، اثربخشی اقدامات، اطلاع‌رسانی، پاسخگویی و شفافیت تاکید می‌کردند.

وی با بیان اینکه در جلسه استیضاح آقای ربیعی مسائل ناخوشایندی مطرح شد، اظهار داشت: مسائلی که در آن جلسه مطرح شد را از طریق مجاری قانونی مورد پیگیری قرار خواهیم داد. تقریبا مسائلی که درباره سازمان بهزیستی شد را با ارائه مستندات، مدارک و ادله کافی به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه می‌کنیم.