یکی از اتفاقات مهم برای همه ایرانی‌ها در کشورهای غریب این است که یک نفر به زبان خودشان حرف بزند.حالا اگر این یک نفر ایرانی حرف بزند و دلار فروش هم باشد که دیگر....

ماجرا از این قرار است که در شهر پالمبانگ یک نفر حضور دارد که اندونزیایی است،ایرانی حرف می زند و دلار را هم تبدیل به روپیه اندونزی می کند.این فرد که متوجه حضور کاروان ایران در اندونزی شده بود ارتباط خوبی با خبرنگاران و عکاسان گرفته است و خدمات ارزی آنها را در بازی های آسیایی انجام می دهد.

بازی های آسیایی