یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد که واشنگتن تماس های خود با روسیه را در طیف وسیعی از موضوعات حفظ کرده و ادامه می دهد.

این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در این باره ادعا کرد: دولت آمریکا در اینکه ابواب گفتگو با روسیه باز بوده است، شفاف عمل کرده است! ما کانال های ارتباطی با روسیه را در موضوعاتی از قبیل اوکراین، سوریه، کنترل تسلیحات، ثبات راهبردی و بسیاری از موضوعات دوجانبه بازنگه داشته ایم.

ادعای این مقام آمریکایی در حالی مطرح می شود که واشنگتن به بهانه بازالحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تاکنون تحریم های زیادی را علیه مسکو به اجرا درآورده است.