عباس آخوندی عصر پنج شنبه در ادامه سفر خود به استان سمنان پس از حضور در شهرهای میامی و شاهرود، وارد دامغان شد تا از پروژه مهم کریدور شمال-جنوب و محور دامغان-معلمان بازدید کند، اجرای پروژه این بزرگراه با کاهش چشم گیر راه، افزایش ترانزیت کالا و مسافر، بنادر شهید رجایی و بندرعباس در جنوب کشور به بنادر ترکمن و دریای خزر را سبب می‌شود.

احداث کریدور شمال به جنوب کشور در کنار احداث بزرگراه دامغان- معلمان به عنوان پروژه مهم و ملی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است.

گفتنی است عملیات اجرایی احداث قطعه نخست باند دوم محور دامغان- معلمان به طول ۵۵ کیلومتر و با اعتبار ۶۴۰ میلیارد ریال در دست اجرا است.

قرار است وزیر راه در ادامه این سفر در نشست هماهنگی اجرای پروژه های راه و شهرسازی شهرستان دامغان حضور یابد.

وی دامغان را امشب به مقصد سمنان ترک می کند.

ادامه برنامه‌های وزیر راه فردا در سمنان و مهدیشهر پیگیری می‌شود.