رویترز نوشت، شرکت آلمانی دویچه بان، از طریق شرکت مشاوره و مهندسی DB  که شرکت تابعه این شرکت دولتی است، در دو پروژه ایرانی مشارکت داشته و به دلیل آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، فعالیت‌هایش را در این کشور متوقف کرده است.

به گفته سخنگوی این شرکت، هر دو پروژه در ماه آگوست و سپتامبر ۲۰۱۸ به ترتیب متوقف خواهند شد. دلیل توقف این پروژه‌ها، تغییر در اقدامات بانکی است که ما سعی داشتیم از طریق آن این پروژه‌ها را به موقع و منصفانه تحویل دهیم.

دویچه بان در ماه می سال ۲۰۱۷ قراردادی را با شرکت راه آهن ایرانی بنیاد امضا کرده بود.

پروژه دوم که نزدیم به یک سال و نیم پیش آغاز شده، پروژه مشاوره برای شرکت راه آهن ملی ایران بود که این قرارداد شامل ساختار بندی مجدد این کمپانی بود.