کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به تحقیق از شاهدان صحنه درگیری پرداختند. تمامی شهود در اظهارات خود عنوان کردند درگیری میان رستم و یکی دیگر از جوانان محل به نام کریم رخ داده است. وقتی تحقیقات از شاهدان ماجرا آغاز شد، چند نفر از دوستان مقتول گفتند: داخل پارک نشسته بودیم که رستم با موتور داخل پارک آمد. یکی از بچه‌ها به نام سیامک قصد داشت برای شام به منزل یکی از بستگانش برود که رستم گفت: «تو را می‌رسانم». رستم به همراه سیامک با موتور از پارک خارج شدند اما هنوز مدت زیادی از رفتن آنها نگذشته بود که ناگهان صدای درگیری و داد و فریاد از داخل کوچه شنیده شد. خودمان را به محل درگیری رساندیم که دیدیم رستم با یکی از بچه‌های خیابان دیلمان به نام کریم درگیر شده است. ناگهان درگیری بین آنها، به نزاع و درگیری دسته‌جمعی تبدیل شد و ما و دوستان کریم دعوا کردیم. در یک لحظه رستم به زمین افتاد و کریم نیز با پای پیاده شروع به فرار از محل درگیری کرد». 

 

با شناسایی کریم به‌عنوان عامل جنایت، کارآگاهان به محل زندگی او و خانواده‌اش در طبقه دوم یک ساختمان مسکونی در خیابان دیلمان شمالی مراجعه و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند کریم از محل سکونتش متواری شده است؛ اما مأموران با همکاری خانواده کریم موفق به بازداشت او شدند.

کریم با اعتراف صریح به مشارکت در درگیری منجر به قتل رستم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «من به همراه تعدادی از دوستانم در خیابان دیلمان شمالی ایستاده بودیم که برای بار اول مقتول با موتورش از مقابل ما با سرعت بسیار زیادی عبور کرد به گونه‌ای که نحوه رانندگی‌اش باعث اعتراض ما و حتی چندخانمی شد که از محل عبور می‌کردند. پس از چند دقیقه مجددا مقتول با موتور و این‌بار به همراه یکی از دوستانش در حال عبور بود و باز هم به همان شیوه موتورسواری می‌کرد. مجددا به نحوه رانندگی‌اش اعتراض کردیم اما این‌بار رستم توقف کرد و پس از پیاده‌شدن از موتور به سمت من آمد. ابتدا درگیری میان ما دو نفر به‌صورت لفظی بود اما با زیادشدن تعداد بچه‌ها ناگهان درگیری شدت پیدا کرد. رستم چاقو داشت و با آن چند ضربه نیز به سمت من پرتاب کرد که باعث جراحت من از ناحیه سر شد».

 

متهم درخصوص نحوه ارتکاب جنایت به کارآگاهان عنوان کرد: «من چاقویی همراه خود نداشتم؛ چاقو دست رستم بود؛ من چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به سمت او پرتاب کردم که پس از آن رستم روی زمین افتاد؛ زمان درگیری من مست بودم و در شرایط عادی نبودم. اما یادم می‌آید او بود که به من حمله کرد و ضرباتی زد و من در دفاع از خودم این کار را کردم».

بعد از پایان بازجویی‌ها از متهم و صدور کیفرخواست علیه وی و افرادی که در درگیری شرکت کرده‌ بودند پرونده برای رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و کریم پای میز محاکمه رفت. 

 

در ابتدای جلسه رسیدگی نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و در ادامه اولیای ‌دم در جایگاه قرار گرفتند و خواستار صدور حکم قصاص شدند. سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و جزئیات روز حادثه را تعریف کرد و ادامه داد: من قصدی برای کشتن نداشتم و چند چاقو پرت کردم تا بتوانم از خودم دفاع کنم.

بعد از گفته‌های متهم ردیف اول و سایر متهمان و وکلای آنها هیئت قضات وارد شور شدند و متهم ردیف اول را به قصاص و متهمان دیگر را به حبس محکوم کردند؛ رأی صادره مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان‌عالی کشور آن را مورد بررسی قرار داد اما این اعتراض قبول نشد و حکم قصاص مرد جوان مورد تأیید قرار گرفت. بنا بر این گزارش پرونده برای انجام مراحل قانونی اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران فرستاده شده است.