کاخ سفید از سلب «گواهی عدم سوءپیشینه امنیتی» رئیس پیشین سازمان سیا خبر داد.

این خبر از سارا هاکبی ساندرز، سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی‌ خطاب به خبرنگاران اعلام کرد.

به گفته ساندرز، ترامپ «گواهی عدم سوءپیشینه امنیتی» جان برنان، رئیس سازمان سیا در دوران دولت اوباما را که با آمدن ترامپ از منصبش کنار رفت، ملغی و سلب کرده است.

جان برنان، از سرسخت‌ترین منتقدان ترامپ بود و به شدت سیاست خارجی رئیس جمهوری آمریکا را آماج حملات انتقادی خود قرار می‌داد.

در بیانیه‌ای که از سوی ترامپ توسط سخنگوی کاخ سفید قرائت شد، آمده است: «به عنوان رئیس قوه مجریه و فرمانده کل قوا، من مسئولیت منحصر قانونی برای حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده کشور دارم؛ از جمله کنترل دسترسی به آن را. امروز، در اجرای این مسئولیت، من تصمیم گرفتم تا گواهی عدم سوءپیشینه امنیتی [امکان دسترسی به اسناد طبق‌بندی‌شده] جان برنان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی را سلب کنم.»