روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، در گزارش روز چهارشنبه خود اعلام کرد: این محیط بان با وجود اینکه مسلح بود، اما به پلنگ مهاجم صدمه‌ای وارد نکرد و این جانور پس از حمله متواری شد.

محیط بان یاد شده صدمه جدی ندیده است، اما به دلیل اینکه قسمتی از دست او مجروح شده هم اینک در بیمارستان تحت نظر و مراقبت است.

پارک ملی بمو با وسعت ۴۸ هزار هکتار در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شیراز قرار دارد. این پارک حفاظت شده ۳۲ گونه پستاندار، ۹۱ گونه پرنده، ۱۹ گونه خزنده و سه گونه دوزیست را در خود جای داده است.

پارک ملی بمو زیستگاه گونه‌های شاخص جانوری از جمله پلنگ، گرگ، گراز، کفتار، کاراکال، گربه وحشی، روباه معمولی، تشی، سمور سنگی، قوچ و میش وحشی، کل و بز وحشی و آهو است.