در منطقه ۲۲ محله شهید باقری یک واحد مسکونی ۱۳ ساله با مساحت ۸۰ مترمربع به قیمت ۵۱۲ میلیون تومان معامله شده است. واحدی با همین متراژ در آهنگ که ۴ سال از زمان ساخت آن گذشته است با قیمت هر مترمربع ۵.۱ میلیون تومان یعنی مجموعا ۴۰۸ میلیون تومان فروخته شده است.

یک واحد مسکونی ۸۱ متری یکساله در جنت‌آباد جنوبی با قیمت یک میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۱۳.۸ میلیون تومان) در سامانه کد رهگیری ثبت شده و در منطقه ۶ محله قزل قلعه واحد ۸۰.۹۷ متری با عمر ۴۰ ساله به قیمت ۶۵۶ میلیون تومان فروخته شده است.

در منطقه یک محله امام زاده قاسم گلاب دره یک خریدار دو روز پیش برای یک واحد مسکونی ۸۰ متری یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده است. در منطقه ۳ محله دروس واحدی با همین متراژ به قیمت هر مترمربع ۱۶ میلیون تومان و مجموع یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان معامله شده است.

یک دستگاه آپارتمان ۸۰ متری یک ساله واقع در تهرانپارس با قیمت ۴۰۰ میلیون تومان، واحد مسکونی ۸۱ متری ۴ ساله در آهنگ با قیمت ۴۱۶ میلیون تومان، واحد ۸۰ متری نوساز در شهرک آزمایش با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، واحد ۸۲ متری دو سال ساخت واقع در اندیشه با قیمت ۹۷۶ میلیون تومان و در منطقه ۷ محله خواجه نصیر طوسی یک واحد ۸۱ متری ۹ ساله با قیمت ۵۴۳ میلیون تومان معامله شده است.

همچنین در ارامنه جنوبی یک واحد مسکونی ۸۲ متری نوساز با قیمت ۵۰۴ میلیون تومان فروخته شده است. در آپادانا یک واحد مسکونی ۸۰ متری ۷ ساله با قیمت ۷۸۴ میلیون تومان و یک دستگاه اپارتمان ۸۱.۵ متری نوساز در مجیدیه با قیمت ۷۱۲ میلیون تومان در بخش معملات سامانه کد رهگیری ثبت شده است.

در محله ابوذر نیز یک واحد مسکونی ۸۰ متری ۷ ساله به قیمت ۲۵۲ میلیون تومان و آپارتمان ۸۰ متری ۹ ساله در منطقه ۱۸ با قیمت ۱۱۲ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۱.۴ میلیون تومان) معامله شده است.