گلف نیوز گزارش داد، طبق تحلیل های صورت گرفته، برخی از بانک های کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کاهش شدید ارزش لیر، با پیامدهایی بر درآمد و دارایی خود مواجه شده اند. آرتی چاندراسکاران- معاون موسسه " شوا کپیتال" گفت: کاهش ارزش لیر منجر به افزایش نرخ تورم، کاهش سرمایه گذاری خارجی و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد که به نوبه خود موجب افزایش شمار بیکاران و تضعیف سیستم بانکداری این کشور خواهد شد.

به گفته موسسه شوا، در بین بانک های عربی، بانک ملی قطر، بانک بازرگانی قطر و کی اف اچ بانک کویت بیش از سایرین تحت تاثیر تحولات قرار گرفته اند.   ۱۹ درصد درآمد بانک های قطری فوق و ۱۸ درصد درآمد بانک های کویتی را فعالیت آنان در ترکیه تشکیل می دهند. به گفته آرتی: پیامدهای منفی کاهش ارزش لیر بر درآمد بانک های خارجی فعال در ترکیه محسوس خواهد بود.

به گفته کارشناسان، آثار این بحران احتمالا محدود و گذرا خواهند بود. جیمز چئو- استراتژیست ارشد سرمایه گذاری در بانک سنگاپور گفت: انتظار داریم بحران ترکیه که ناشی از سیاست گذاری های غلط داخلی این کشور است به زودی پایان یابد.