به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اظهار کرد: هر توافقی که انگلیس درخصوص خروج از اتحادیه اروپا با این اتحادیه به عمل آورد، باید از انعطاف کافی بهره‌مند بوده و قابلیت اعمال تغییرات در آینده را داشته باشد.

در حالی که تردیدها درخصوص امکان تحقق تفاهم میان اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر بریگزیت افزایش یافته است، صدراعظم آلمان ابراز امیدواری کرد که دو طرف بتوانند روند خروج را به گونه‌ای مذاکره‌شده و مورد توافق محقق سازند.

وی گفت، امید دارد که بریگزیت به‌گونه‌ای نامنظم که مطلوب انگلیس و اتحادیه اروپا نیست، محقق نشود.

صدراعظم آلمان گفت: امید داریم که بریگزیت یک توافق بدون چارچوب نباشد بلکه در این زمینه توافقی مذاکره شده و منطقی به عمل آید.

مرکل تصریح کرد: در صورتی که انگلیس می‌خواهد در آینده از مزایای اتحادیه اروپا بهره‌مند شود، باید نسبت به پذیرش قوانین این اتحادیه متعهد باشد.