علی ربیعی در پاسخ به سوال فرزندت کجاست در حساب توئیتر خود نوشت:

ما همه با هم هستیم! خوشحالم فرزندانم با ۵ نوه کنار من هستند. همگی در دانشگاه‌های ایران تحصیل کرده‌اند. دو پسر من، هیچ کدام کار دولتی ندارند و تنها دخترم به تربیت کردن فرزندانش مشغول است‌ و دیگری که بیش از همه کنار من است، ساکن قطعه ۷۰ بهشت زهراست.

ربیعی