اکبر ترکان در نشست هم اندیشی و همدلی دکتر محسنی بندپی سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران عالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی افزود: با وجود محدودیت منابع و عدم دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی دولت، سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان را به موقع انجام داده است.

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: نظام تامین اجتماعی در کشور ما از وضعیت صندوق بیمه‌ای خارج شده و در حال اتکای بیشتر به بودجه دولت است که این شرایط محصول تصمیم‌های نادرستی است که در دولت‌های قبل اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از تصمیم ها در ادوار گذشته با نیت درست اما با سواد اندک نسبت به صندوق‌های بازنشستگی اتخاذ شده است، ادامه داد: در سازمان تامین اجتماعی افرادی تحت پوشش قرار گرفته اند که دولت باید برای همیشه سهم کارفرمایی آنها را پرداخت کند و مکانیزم معیوبی در این حوزه ایجاد شده است.

مشاور رئیس جمهوری گفت: در شرایط فعلی اصلاح مکانیزم فعالیت صندوق‌های بیمه‌گر و رفع مشکلات با دشواری‌های زیادی مواجه است و کسی جرات ورود به این مسائل را ندارد.

رئیس هیات مدیره شستا بر اجرای کامل استراتژی خروج از بنگاهداری تاکید کرد و افزود: در حال حاضر در ٢٨۵ شرکت سهامدار هستیم که پس از تکمیل برنامه خروج از بنگاهداری در ١۵ شرکت اول بورس ۵ تا ١۵ درصد سهام خواهیم داشت.

ترکان ادامه داد: اجرای برنامه خروج شستا از بنگاه داری موجب می‌شود که به جای تصدی‌گری و مالکیت بر چندین شرکت کوچک بخش اندکی از سهام بزرگترین و موفق‌ترین شرکت‌های کشور را در اختیار بگیریم.

وی گفت: ما از مدیران سیاسی که در ادوار گذشته در شستا زحمت کشیدند، تشکر می‌کنیم اما در حال حاضر در این مجموعه به مدیران حرفه ای و از بدنه شرکت‌ها نیاز داریم.