افزایش قیمت بلیت هواپیما بسیاری از مردم را از سفرهای هوایی منصرف کرده است.

واکنش مردم به گرانی بلیط هواپیما