النشره گزارش داد، مقامات امارات مدعی شدند که گروه تروریستی القاعده در یمن بسیار تضعیف شده است به طوری که تقریبا دیگر نمی تواند اقدامات تروریستی خود را به دیگر کشورها صادر کند.

این مقامات همچنین ادعا کردند که گروه تروریستی القاعده در یمن تحت محاصره قرار گرفته است.

آنها در اظهاراتی مدعی شدند که از زمان آغاز عملیات نظامی ائتلاف عربستان علیه یمن تعداد حملات گروه تروریستی القاعده به میزان ۹۳ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که اخیرا اخباری در خصوص تبانی عربستان و امارات با القاعده در یمن و عقب نشینی عناصر تروریستی این تشکیلات به نفع ائتلاف عربستان از برخی مناطق یمن منتشر شده است.