العبادی در کنفرانس خبری بعد از نشست امروز هیات دولت گفت که این تصمیم به منظور رفاه حال همه زائران به ویژه زائران ایرانی اتخاذ شده است.

وی توضیح بیشتری در خصوص میزان این کاهش ارائه نکرد. ‌

سالانه حدود ۳ میلیون زائر ایرانی به عراق سفر می کنند.