بابک دین پرست ضمن تشریح آخرین گزارش مرکزآمار ایران، اظهار کرد: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کُل کشور در بهار۱۳۹۷، درمقایسه با بهار ۱۳۹۶،حاکی از کاهش۰.۵ واحد درصدی نرخ بیکاری و افزایش ۰.۵ واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در بهار۱۳۹۷، نسبت به مدت مشابه سال قبل است. به عبارت دیگر؛ نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصدی کل کشور در بهار سال ۱۳۹۶، به۱۲.۱ درصد در بهار سال۱۳۹۷ رسیده و نرخ مشارکت نیز از ۴۰.۶ درصد در بهار سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۱ درصد در بهار سال ۱۳۹۷ رسیده است.

دین پرست ضمن تاکید بر نظارت دقیق معاونت اقتصادی وزارت کشور بر اقدامات استانها در زمینه اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در کشور، افزود: بر پایه این گزارش، از میان ۳۱ استان کشور، تعداد ۱۳ استان(آذربایجان غربی، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین،کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان و یزد)، با افزایش نرخ بیکاری وتعداد ۱۸ استان دیگر(آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه،گلستان، گیلان، مازندران و همدان ) با کاهش نرخ بیکاری مواجه بوده اند.

وی ادامه داد: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری به تفکیک استان ها حکایت از آن دارد که استان های سیستان و بلوچستان (با افزایش ۵.۹)، لرستان (با افزایش۴.۱ )، آذربایجان غربی (با افزایش۳.۹)، چهارمحال و بختیاری (با افزایش ۲.۵) و هرمزگان (با افزایش ۲.۳) واحد درصد، بیشترین افزایش نرخ بیکاری را در بهار سال ۱۳۹۷ داشته و همچنین استان های اردبیل (با کاهش ۵.۸)، البرز و گلستان (با کاهش۴.۸ )، خراسان رضوی (با کاهش۳.۶ )، خراسان جنوبی (با کاهش ۳) و زنجان (با کاهش ۲.۹) واحد درصد ، به ترتیب بیشترین کاهش نرخ بیکاری را در بهارسال ۱۳۹۷ نسبت به بهار۱۳۹۶، به خود اختصاص داده اند.

معاون اقتصادی وزیرکشور با اشاره به اینکه با توجه به هماهنگی های انجام شده با مرکز آمار ایران، طی روزهای آتی نشست نهایی مربوط به تعیین مدل و شاخص های جدید ارزیابی تعیین نرخ اشتغال و بیکاری درکشور، با حضور مسئولان مرکزآمار ایران و تعدادی از استانداران منتخب برگزارخواهد شد، افزود: گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی کشور با رشد ۰.۵ واحد درصدی در بهار۱۳۹۷ برابر ۴۱.۱ درصد است. یعنی نرخ مشارکت اقتصادی کشور از ۴۰.۶ درصد در بهار سال ۱۳۹۶، به ۴۱.۱ درصد در بهار سال ۱۳۹۷ رسیده است.

وی تصریح کرد: تعداد ۲۴ استان (اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان ، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد،گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد)، با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی وتعداد ۶ استان (آذربایجان شرقی،تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان و کرمان) نیز، با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی مواجه بوده اند. ضمناً شاخص اخیر در استان (آذربایجان غربی) نیز ثابت بوده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دین پرست گفت: بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک استان ها نشان می دهد که به ترتیب استان های سیستان و بلوچستان (با افزایش۷.۳ )، هرمزگان(با افزایش ۵.۲)، چهارمحال و بختیاری (با افزایش ۴.۶ )، بوشهر (با افزایش ۴.۴) و زنجان (با افزایش ۳.۳) واحد درصد، بیشترین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را در بهار سال ۱۳۹۷داشته و همچنین استان های سمنان (با کاهش۲.۹)، آذربایجان شرقی (با کاهش۲.۷ ) و خراسان رضوی(با کاهش۱.۸) واحد درصد، به ترتیب بیشترین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی را در بهارسال ۱۳۹۷ نسبت به بهار۱۳۹۶، به خود اختصاص داده اند.