محمدرضا عارف در دیدار با اعضای هیات رئیسه دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه این دانشگاه در نظام آموزشی کشور بر  ضرورت ایجاد فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها  و مشارکت جدی دانشگاه‌ها در حل مشکلات و چالش‌های کشور تاکید کرد و گفت: مشارکت حداکثری دانشجویان و اعضای هیئت علمی در فعالیت‌های سیاسی موجب  نشاط سیاسی در دانشگاه‌ها می‌شود و نباید با بهانه‌های واهی جلوی نشاط سیاسی را در دانشگاه گرفت.

وی بر لزوم ایجاد بستری برای مشارکت‌های اجتماعی دانشجویان تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی کشور مسئولین باید توجه‌ای ویژه  به  دانشگاه  داشته باشند  چرا که می‌توان با استفاده از توان اعضای هیئت علمی و دانشجویان مشکلات کشور را ساماندهی کرد.

عارف در همین زمینه تاکید کرد: اگر دولت محترم از ظرفیت‌های بالقوه دانشگاه به عنوان اتاق فکر خود استفاده می‌کرد و به دانشگاهیان بیشتر میدان می‌داد برخی مشکلات موجود در کشور شرایط حادی پیدا نمی کرد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از آمادگی مجلس و این کمیسیون برای حل مشکلات دانشگاه‌ها به ویژه مسائل دانشگاه تهران و کمک به توسعه و ساماندهی این دانشگاه خبر داد و بر لزوم پیگیری جدی‌تر طرح توسعه دانشگاه تهران تاکید کرد.

وی با تاکید بر لزوم بازگرداندن اقتدار آموزش عالی نسبت به آسیب‌هایی که از طریق نهادهای موازی به آموزش عالی وارد شده است اظهارنگرانی کرد و گفت: استقلال دانشگاه باید حفظ شود و دخالت افراد و نهادهایی که ارتباطی با دانشگاه ندارند در مسائل داخلی دانشگاه صدمات جبران ناپذیری به آموزش عالی کشور می‌زند و از هیئت رئیسه دانشگاه تهران می‌خواهم با همکاری و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط اجازه ندهند ساحت دانشگاه تهران و استقلال این دانشگاه آسیب ببیند.

عارف همچنین بر لزوم تعامل جدی‌تر دانشگاه‌های بزرگ کشور با مسئولین اجرایی و نیز نمایندگان مجلس  و چاره اندیشی برای پاسخ به مطالبات مردم به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و معیشتی، اشتغال جوانان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

پیش از سخنان عارف، نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران گزارشی را از وضع موجود این دانشگاه، برنامه های آینده آن و مشکلات موجود ارائه کرد.