یکی از بزرگترین چالش های باشگاه های استقلال و پرسپولیس مشکل زمین تمرین مناسب است. اگرچه قرمزها یک سالی می شود در ورزشگاه شهید کاظمی در جنوب تهران تمرین می کنند اما این استادیوم هم چالش هایی دارد. برانکو سرمربی تیم اعتقاد دارد آتش زدن زباله ها و دود و بوی ناشی از آن در آن منطقه روی شرایط بدنی بازیکنان تیمش اثر منفی می گذارد و چالشی بزرگ برای این تیم شده است.