این شورا در بیانیه ای اعلام کرد در نشست روز یکشنبه خود به ریاست حیدرالعبادی بر عمق روابط با جمهوری اسلامی و منافع مشترک بسیار مهم میان دو کشور و اهمیت حفظ آن تاکید کرده است. 

این شورا در نشست امروز خود ضمن رد آنچه تفسیرهای اشتباه و سخنان جهت دار سیاسی درباره موضع رسمی دولت عراق مبنی بر محکومیت سیاست محاصره اقتصادی ملت که العبادی آن را بیان کرد، بر اهمیت حفظ روابط ممتاز با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.