«پیتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان امروز یکشنبه اعمال تعرفه از سوی آمریکا علیه ترکیه را محکوم کرد.

وزیر اقتصاد آلمان در این باره گفت: آنکارا دارای جایگاه در امنیت و اعتماد اروپا است. تاریخ نشان داده است که مصرف کنندگان اولین کسانی هستند که تحت تأثیر جنگ تجاری قرار می گیرند؛ چرا که اجناس در چنین حالتی با افزایش قیمت مواجه شده، گران می شوند.

گفتنی است، آمریکا به دنبال عدم آزادی یک کشیشِ متهم در ترکیه، تحریم هائی را علیه آنکارا اعلام کرده و نیز این کشور را در شمول اعمال تعرفه های گمرکی بر محصولات صادراتی از ترکیه به آمریکا قرار داد.