محمود احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم که این روزها تلاش دارد با مخالف خوانی، خود را به عنوان یک چهره معترض و «قهرمان» معرفی کند، در آخرین اظهاراتش خواستار استعفای رییس جمهور و نیز برگزاری تجمع اعتراضی شده است.

با این وجود، اظهارات و ادعاهای امروز او با عملکرد ۸ ساله اش در دوران ریاست جمهوری همخوانی ندارد.

ویدیوی زیر، مروری است بر ادعاها و اظهارات امروز احمدی نژاد و مقایسه آن با عملکرد او در دوران ۸ ساله ریاست جمهوری.