مراسم معارفه غلامرضا پناهی عصر امروز با حضور مدیرکل حوزه هیات عامل بانک مرکزی برگزار شد.

پناهی به عنوان سرپرست جدید معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد.ه است