انوشیروان محسنی بندپی - سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - طی حکمی دکتر پهبد پورشبانان را به عنوان جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

درحالیکه روز چهارشنبه علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با رای نمایندگان مجلس استیضاح و از این وزارتخانه جدا شد، روز گذشته انوشیروان محسنی بندپی با حکم رییس جمهور به سمت سرپرست وزارت رفاه منصوب شد.