اوایل شامگاه  شنبه شلیک دو گلوله اسلحه کمری ساکنان کوچه جانباز ۷ را وحشت زده کرد.

شاهدان این حادثه اظهار کردند : چند نفر به همراه یک خانم در کوچه بصورت لفظی  با هم درگیر شدند که لحظاتی بعد با شلیک یک گلوله یکی از طرفین نزاع به زمین  افتاد.

شاهدان بیان کردند: بعد از لحضاتی ضارب  گلوله دوم را بسمت مقتول شلیک کرد که بعدا متوجه شدیم که قتل در نزدیکی خانه مقتول توسط پدر وی اتفاق افتاده است.

گفته می شود که مقتول  سریعا به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد که تلاش پزشکان برای نجات وی حاصلی در بر نداشته است.